סגירת תיק בהסדר

הסדר מותנה, לפי סעיף 67א-67ח לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ”ב-1982, הינו הסכם שנחתם במקרים מתאימים בין התביעה לבין התושב, במסגרתו מודה התושב בביצוע העובדות המהוות עבירה פלילית לפי חוק התכנון והבניה ומתחייב לקיים את כל התנאים שנקבעו במסגרת ההסדר.
ככל שהתושב מתחייב לקיים את תנאי ההסדר, לא יוגש כנגדו כתב אישום והתיק הפלילי ייסגר בעילת “סגירה בהסדר”.
חתימה על ההסדר המותנה מונעת רישום פלילי במקרה של הרשעה בדין.
בהתאם להוראות החוק, כל ההסדרים שייסגרו על ידי התביעה יפורסמו באתר האינטרנט של רשות ללא חשיפת פרטים אישיים שיכולים להביא לזיהוי התושב.

קובץ

תאריך

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.