הנחיות לתעודת גמר

יש להחזיר במייל אחד את כל הקבצים הבאים:

  1. מפב מצבית בפורמט DWG
  2. מפה מצבית בפורמט PDF
  3. טופס לבקשה בנייה רוויה/ קרקע -למלא (מצ”ב)
  4. טופס ‏‏תצהיר בנייה רוויה/קרקע (מצ”ב)- לתת למהנדס/אדריכל שתכנן את החניות לחתום.
  5. אישור יועץ נגישות לעניין חניות הנכים.
  6. אישור יועץ בטיחות לעניין רחבות כיבוי אש (במידה ויש).
  7. אישור קונסטרוקטור+ יועץ בטיחות למתקני חנייה/פלטת סיבוב.(במידה ויש אחד מהם).

יש להעביר את המסמכים הרלוונטיים לבקשה אל כתובת המייל של הבודק.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.