קשישים

ב-2018 אושר תיקון לחוק “עידוד מיזמי פינוי בינוי” שהסדיר את זכויות התושבים הקשישים במיזמי התחדשות עירונית

החוק החדש כולל סל זכויות משמעותי לבעלי דירות קשישים

“קשיש” הוא מי שמלאו לו 75 שנים במועד החתימה של בעל הדירה הראשון בבית המשותף על עסקת התחדשות עירונית (ולא מועד החתימה של הקשיש עצמו). עוד קובע החוק כי על הקשיש לגור בבניין לפחות שנתיים.

בני 80-75

זכאים לאחת משתי חלופות תמורה, היזם יציע להם לבחור באחת מהן

חלופה ראשונה – דירה תמורה סטנדרטית בפרויקט, כמו זו שתינתן ליתר בעלי הדירות.

חלופה שנייה – אחת משלוש אפשרויות לבחירת היזם

אופציה א

אופציה ב

אופציה ג

מגורים מחוץ לפרויקט לפי בחירתו של בעל הדירה הקשיש

  • דיור מוגן
  • רכישת דירה אחרת בעבורו סמוך ככל הניתן לדירה המקומית
  • מתן כסף מזומן לקשיש שישמש לרכישת דירה

שתי דירות קטנות בשווי דומה לדירות התמורה בתוך הפרויקט החדש

כסף מזומן שווה ערך לתוספת השטח במקום הגדלת הדירה, ודירה ולה שטח זהה לשטח הדירה המקורית

* החוק קובע כי על היזם להציע לפחות אחת מההצעות הללו, אולם ההחלטה איזו מהן נתונה בידי היזם

בני 80+

זכאים לאחת משתי חלופות תמורה. היזם יציע להם לבחור באחת מהן

חלופה ראשונה –  דירה תמורה סטנדרטית בפרויקט, כמו זו שתינתן ליתר בעלי הדירות.

חלופה שנייה – מגורים מחוץ לפרויקט, באחת משלוש אפשרויות לבחירת הקשיש

אופציה א

אופציה ב

אופציה ג

דיור מוגן או בית אבות

היזם ירכוש לבעל הדירה הקשיש דירה מחוץ לפרויקט בשווי דומה לשווי של דירת התמורה

היזם ייתן לבעל הדירה את מלוא שווי דירת התמורה במזומן. בעל הדירה יהיה מחויב להשתמש במרבית הכסף לרכישת דירה אחרת כעבור שנה. (אחרת יאבד את הטבת המס')

בני 70+ בפינוי בינוי זכאים לפטור ממס עבור כל אחת מהתמורות המוזכרות בסעיף הקודם. מדובר בתמריצי מס לבעל הדירה וליזם. במקרה שבו יסכימו ביניהם חוזית על אחת מהתמורות הללו הן יהיו פטורות ממס.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.