שלבי התכנון

לתהליך פינוי-בינוי כמה שלבים עקרוניים המתפרסים על זמנים משתנים, בהתאם להתקדמות התכנון והפרויקט. כיוון שהתהליך משלב בעלי עניין מרובים, נדרשות מספר שנים עד לאישור התכנית ומספר שנים נוספות עד לביצוע. כמו כן, יש לציין כי אישור התכנית אינו מבטיח את ביצועה ומותנה בתנאי השוק ובהסכמת בעלי הדירות. חלק מהתוכניות כוללות “תאריך תפוגה” שלאחריו התכנית בטלה אם אינה מתממשת.

חשוב לדעת כי תהליך פינוי-בינוי הינו תהליך ארוך שלוקח בין 3-10 שנים.

מהם השלבים העקרוניים לתהליך?

שלב בתהליך

הגורם האחראי

הכרזה על המתחם כמתחם פינוי-בינוי במסלול רשויות

העירייה מול הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

הכנת תכנית בנין עיר חדשה

יזם או עירייה

תהליכי אישור התכנית בוועדה המקומית והמחוזית

העירייה

איתור ויידוע בעלי הדירות בהכנת התכנית

יוזם התכנית

מומ וחתימת חוזה בין בעלי הדירות ליזם על תנאי הפינוי, תקופת המעבר, הפיצוי והביטחונות

בעלי הדירות והיזם

פינוי בעלי הדירות בהסכמה

הקבלן

קבלת אישורים להריסה ובניית המבנים החדשים

הקבלן

*השלבים הם עקרוניים, וחלקם מקודמים במקביל בתהליך קידום הפרויקט.

לוחות זמנים של מתחם בגין כפר יונה - מספר תכנית 428-0624353

צירי קידום התוכנית

קידום סטטוטורי של תכנית פינוי- בינוי בגין

תיאור

תאריך

פירוט

התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב

06/07/2021


הוגשו התנגדויות

20/05/2021


פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית

10/05/2021


עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר

28/02/2021


פרסום להפקדה בעיתונים

15/01/2021

תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2021. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2021. עיתון: עיתון מקומי א.

פרסום להפקדה ברשומות

06/01/2021

תאריך פרסום: 06/01/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9348. עמוד: 2778. שנה: התשפ"א

פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט

31/12/2020


טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו

29/12/2020


החלטה בדיון בהפקדה

24/02/2020


בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף

22/12/2019


קבלת תכנית

27/08/2018


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.