​שיתוף ציבור

​מפגשי תושבים

06.03.2018 – כנס תושבים ראשון

התקיים שלושה חודשים לאחר ההכרזה הרשמית של המתחם במטרה לפרוס את החזון להתפתחותו של המתחם. מנהל הפרוייקט הסביר על מטרות הפרוייקט, הסביר על תקופת ההכרזה ועל תהליך התכנו. כמו כן הוא תיאר את הנושאים העיקריים המהווים את הבסיס להתקשרות בעלי הזכויות עם יזמים וענה על שאלות התושבים.

05.08.2018 – כנס תושבים שני

​בכנס זה המתכננים הציגו את התכנית – הוצגה תכנית ההבינוי, פתרונות התנועה, פיתוח השטחים הציבוריים ושבילי הולכי הרגל. כמו כן הוסבר המשך ההליך הסטאטוטורי על פיו מקוודמת התכנית וניתן הסבר על המשך הפעילות של בעלי הזכויות.
כמו כן, הוסבר כי ביצוע התכנית מותנה בביצוע כביש 57 ובקרקע משלימה בפרוייקטים אחרים אשר מתוכננים על ישי רשות מקרקעי ישראל.

20.12.2020 , 24.12.2020 – כנס תושבים שלישי – לפני הפקדת תכנית

הכנס עסק בסטטוס התכנית, בזכויות התושבים, בנציגויות דיירים ובתכנית העתידית

אדריכל התכנית שתף בפרטי התכנית העתידית. היועצים החברתיים הסבירו על זכויות בעלי הדיור, כמו גם דיירי הדיור הציבורי והקשישים,על מנגנון הקרקע המשלימה, עליו אחראים העירייה יחד עם רמ”י, ועל הקמת נציגויות.

התקיימו מספר מפגשים במרחב הפתוח בכמה מעגלים לאור מגפת הקורונה. בנוסף התקיים מפגש זום למי שלא יכל להפגש פיזית

04.01.2020 – מפגש זום מסכם עם ראש העירייה ומהנדס העיר לקראת הפקדת התכנית

במפגש זה הוצגו שלבי הפרוייקט וסטאטוס התכניתוהתכנון המקודם. בנוסף הובהרו זכויות הדיירים וניתנו פרטי קשר של היועצת החברתית העובדת במתחם בטעם חברת ויאפלן. כמו כן הובהר כי על מנת לממש את התכנית יש צורך בקרקע משלימה.

נגישים לתושבים!

אגף הנדסה בעיריית כפר יונה יחד עם חברת ויאפלן השיקו פוסטרים מונגשים לציבור על תכנית ההתחדשות במתחם בגין, בשל היות הפוסטרים התכנוניים הרגילים לא נגישים מספיק לציבור.

פוסטר לפני הפקדה

פוסטר שנועד להנגיש לציבור את הידע התכנוני בשפה נהירה וברורה, הכולל הדמיות והסברים על התהליכים הנדרשים.

פוסטר פרסום לפי סעיף 106ב’

פוסטר חדשני שמפרסם את התכנית לאחר שינויים שהתקבלו בהליך ההתנגדות.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.