כבישים וניקוז

תפקידי המחלקה:

 • אחראית לפיתוח, תכנון, ביצוע ופיקוח על הקמה ושיפוץ רשת הכבישים והמדרכות בעיר. זאת תוך קביעת מפרטים וסטנדרטים לאיכות הביצוע. הנחיות החברות העירוניות וגורמי החוץ המבצעים עבודות בעיר ובקרה על עבודתן.
 • תכנון מפורט וביצוע מתחמים חדשים, שכונת חדשות בהתאם להנחיות הנהלת העיר ותכנית העבודה.
 • תכנון וביצוע שדרוג שכונות קיימות כולל החלפת תשתיות תת קרקעיות, מדרכות, כבישים, גינות ציבוריות.
 • בדיקת בקשות להיתרי בנייה, נספחי פיתוח ונספחים סניטרים בהתאם להנחיות תמ”א 34/ב ומדיניות העירייה.
 • בדיקת נספחי ניהול מי נגר בתב”עות חדשות.
 • בדיקה והתייחסות לדו”חות הידרולוגיות.
 • חישוב היטלי סלילה וניקוז בהתאם להנחיות חוזר מנכ”ל.
 • ביקורת שטח לאחר סיום עבודות בניה וחתימת תעודת גמר.
 • פיקוח עליון בפרויקטים – תשתיות עבור חברות עירוניות כגון: חברה כלכלית, תאגיד מים הרצליה וכו’.
 • מתן ייעוץ בנושא ניקוז למחלקות וגופים שונים.
 • קידום תכנית אב לניקוז רב שנתית.
 • קבלת קהל ומתן ייעוץ למתכננים בנושא תכנון מע’ ניקוז ופיתוח שטח.

בניית צמודת קרקע להיתר

בנייה רוויה להיתר

הנחיות לדוח הידרולוג

תבע חדשה

מפרט בור חלחול

תצהיר מהנדס מתכנן אינסטלציה תיעול לאחר ביצוע

תצהיר מהנדס מתכנן אינסטלציה תיעול לפני ביצוע

בדיקות נדרשות למערכות מי גשמים - טופס 4

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.