ועדת הרישוי

הוועדה מונה 2 חברים + סגל

שם חבר/ת ועדה

תפקיד

שושי כחלון - כידור

ראש העירייה ויו"ר הוועדה

אלי דיגא

מהנדס העיר והוועדה

הסגל המוזמנים לרישוי

  • מנהלת הוועדה המקומית
  • אדריכלית העירייה ומ”מ מהנדס העיר
  • אחראית תחום הרישוי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.