ועדת המשנה

הוועדה מונה 6 חברים + נציגים שונים + וסגל

שם חבר/ת ועדה

תפקיד

שושי כחלון - כידור

ראש העירייה ויו"ר הוועדה

יגאל אשרם

חבר ועדה

עומרי פרבר

חבר ועדה

יצחק בראון

חבר ועדה

עו"ד אלברט טייב

חבר ועדה

צדוק מאיר

חבר ועדה

הנציגים המוזמנים למשנה

 • נציג המשרד לביטחון פנים
 • נציג משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • נציג רשות מקרקעי ישראל
 • נציג המשרד להגנת הסביבה
 • נציג משרד הבינוי והשיכון
 • נציג משרד הבריאות
 • נציג כבאות והצלה
 • נציג הוועדה המחוזית
 • נציג איגוד ערים
 • נציג מינהל התכנון

הסגל המוזמנים למשנה

 • מהנדס העיר והוועדה
 • מנהלת הוועדה המקומית
 • אדריכלית העירייה ומ”מ מהנדס העיר
 • אחראית תחום הרישוי
 • מנהל מח’ פיקוח על הבנייה
 • יועץ משפטי לוועדה
 • יועצת משפטית לעירייה
 • מבקרת העירייה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.