נוהל לקיום ועדת משנה לתו”ב באמצעות היוועדות חזותית

למשבר הקורונה, ולהנחיות הבאות בעקבותיו, השפעה דרמטית על הכלכלה הישראלית והוא צפוי להוביל להאטה משמעותית במשק.
לאור המשמעות הקריטית של עבודת מוסד התכנון להמשך תפקוד המשק, מובא בזאת נוהל להמשך קיום דיוני ועדת משנה במוסד התכנון בעת המשבר,
תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות ונציבות שירות המדינה כפי שפורסם ע”י מנהל התכנון בתאריך ה-23.03.2020. ובהתאם להנחיית היועץ המשפטי ​של הוועדה המקומית כי אין מניעה משפטית להשתמש במערכת “חיבור מרחוק” לצורך קיום ישיבות הוועדה בתקופה זו.

כלל הנהלים הקיימים לוועדת התכנון תקפים לרבות לנושא לוחות הזמנים לפרסום סדר היום וההחלטות, ואין בהם שום שינוי, נהלים אלו באים לחדד אך ורק את כללי הועדה ב”חיבור מרחוק”.

“חיבור מרחוק”

המשמעות היא כי החיבור יאפשר שמיעה, תגובה וצפייה במשתתפים, הקלטת הדיון, וכן הצגת חומרים למשתתפים.

התנהלות הישיבות

תינתן עדיפות לקיום פרונטלי של הישיבות, במגבלות שקבע משרד הבריאות, לחברי הוועדה (6 במספר), מהנדס העירייה ומנהלת הוועדה ​יתר הגורמים יהיו מחוברים מרחוק באמצעות המערכת.

במקרה הצורך תוצב המערכת בחדרים הסמוכים לישיבה על מנת לאפשר לגורם שאינו יכול להתחבר באמצעות מכשיר פרטי שלו להשתתף בישיבה.
הזימון ישלח לחברי הועדה, הצוות המקצועי וכלל המוזמנים כ- 10 דקות לפני תחילת הישיבה.

בזימון יהיה קישור להתחברות לשיחת ועידה על בסיס היישום zoom. ניתן להתחבר הן בנייד והן במחשב. יש לזכור, כי למי שאין מיקרופון או מצלמת וידאו במחשב יש להתחבר דרך הנייד כדי לאפשר יכולת דיבור והן תמונה. בכל מקרה, ניתן בשני הדרכים לצפות בדיון ובמסמכים.

בישיבות מרחוק יועלו רק נושאים “פשוטים” – לא מורכבים ו/או דחופים. ניתן לקבוע כי סדר היום יופץ לחברי הוועדה, ואלו יוכלו להודיע כי בשל מורכבותו של נושא מסוים, לא ניתן לקיים את הישיבה באותו נושא באמצעות החיבור מרחוק.

לא יועלו בקשות הכוללות שמיעת התנגדויות, אלא רק אם מדובר בנושא דחוף שאינו סובל דיחוי, ורק במידה והמתנגדים נתנו הסכמתם להשמיע את טענותיהם דרך המערכת.

נוהל זה יעמוד בתוקפו עד להודעה אחרת.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרצליה.

האתר מאפשר הצגת ואחזור המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.
ניתן לצפות בנתוני וקבצי תכניות בתכנון באמצעות כניסה למודול תכניות בנין עיר ובחירת סטטוס תכנית.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.